Resonerade en varm dag på stranden om Vojmåfrågan. Ett argument vi då fastnade vid var de arbetstillfällen som projektet skulle ge Vilhelmina. Det har förts fram att de arbetstillfällen som skulle skapas under en “kort” period inte var något viktigt argument. I diskussionen på standen så lyftes det fram att det är få företag som kan lova arbete under så lång period och att arbeten i så stor omfattning en så pass lång period som 7 år skulle vara mycket positivt för Vilhelmina. Gruvepoken var inte så lång om man vill jämföra… Få arbetsgivare kan idag lova så långa perioder av arbete.