Svar på Monica Elmqvist insändare i Västerbottens folkblad 080801

”Vojmån och den demokratiska processen”.

Att påstå att förstudien ang. överledning av Vojmsjöns vatten till Stalon för odemokratisk är att visa bristande respekt för demokratin. Om man ser demokratin som ”folkstyre” så kan väl inget vara mer demokratiskt än att låta medborgarna, folket, bestämma genom en folkomröstning.

Förstudien som pågått i mer än två år har präglats av öppenhet. Ett tiotal öppna möten har hållits under projekttiden. Tre arbetsgrupper har varit verksamma under hela tiden. Resultaten har redovisats öppet. Hela förstudien har varit ute på en öppen remissomgång där alla har haft möjlighet att ge sin syn på det hela. Flera av synpunkterna från remissomgången har arbetats in slutrapporten som nu föreligger för ställningstagande.

Att då ha mage att påstå att processen har varit odemokratisk är för mig en gåta.

Jag respekterar andras åsikter och jag välkomnar en ärlig och rak debatt om överledningen.

Det jag hittills sett av nej sidans retorik och argumentation har inte känts övertygande.

I början skulle Vojmån räddas till varje pris. Det var det bästa fiskevattnet i Vilhelmina, kanske till och med Norrland. Allteftersom förstudien fortskred så ändrades tongångarna till att rädda Vojmån så den kan räddas en gång till med en ny vattendom. Därefter så började trovärdigheten av förstudien material ifrågasättas och nu slutligen är processen odemokratisk.

Man ser tydligt hur strategin ändras under tiden förstudien bedrivits och att nya fakta kommit fram.

Nu är alla rörande ense om att ån inte är så bra som den var i början . Nu ska det fram en ny vattendom och åtgärder i ån.

Det jag väntar med spänning på och som jag hela tiden saknat är nej sidans handlingsplan för restaurering av Vojmån.

Om det blir nej i folkomröstningen, vad kommer att hända då?

Vilka åtgärders ska göras, hur ska vattendomen ändras och hur skall det hela finansieras?

Kan någon från nej sidan redovisa detta så vi har konkreta åtgärder som motförslag till förstudiens slutrapport?

Jag tycker att 5-7 milj. kr årligen till Vilhelmina kommun, 40 milj. kr i investeringsmedel, arbetsillfällen under byggtiden mm kan ge bra fart på Vilhelmina kommun i framtiden. Vad har ni i nej sidan för utvecklingsplan eller ska ån vara som det varit senaste 60 åren; nämligen kraftigt reglerad.

Åke Nilsson (s)