När man läser rubriken till Ingemar Näslunds insändare i Västerbottens Folkblad i fredags kan man tro att folkomröstningen handlar om min trovärdighet som politiker och inte om en fråga för varje medborgare att ta ställning till. Den intervju Ingemar Näslund refererar till var ett inslag på ca 1 minut i Västerbottensnytt, intervjun tog dock mer än en timme. Det är svårt att få med alla argument på så kort tid.

Jag har varit tveksam till överledningen då jag är en naturvän, är mycket intresserad av att ån inte försämras. Jag anser att det jag fått veta i förstudien innebär att jag känner mig lugn då det gäller fisket utifrån att man genomför åtgärder med syfte att förbättra just fisket. Jag anser även att flödet blir bättre om det blir mer likt det naturliga samt att vi får garanterat med vatten hela somrarna i ån. De åtgärder som ska göras, i Vojmån nedströms dammen i Vojmsjön, ska göras för att både öring och harr ska få bättre förutsättningar att få föda och trivas i ån. Gädda kommer dock att växa till och risken är att de äter upp harr och öring när de söker sig till djupare vatten. Gäddan måste då fiskas bort för att klara harr och öring.

Vinterförhållandena för fisken nedströms ån ska utredas vidare om det blir ett JA i folkomröstningen för att säkerställa att fisken klarar av regleringen under vintern.

De argument jag mött bygger väldigt ofta på att man har erfarenhet av de regleringar som gjordes under 60 och 70 talet. Många känner sig berövade på sina rättigheter till mark och vatten och anser att Vattenfall bara är ute efter att roffa åt sig mer av våra naturtillgångar. Andra bygger sina argument på att vi ska bevara miljön, andra har inte vetat att ån redan är reglerad. Jag har full respekt för att vi har olika åsikter i den här frågan och det är ju just därför som vi har en folkomröstning. Att vi tycker olika, kan argumentera och diskutera är grunden i en demokrati. Vi måste dock komma ihåg att inte angripa personer och misstänkliggöra de som står för en annan åsikt än vad man själv gör. När personer från nejsidan annonserar i Vilhelmina Aktuellt med slagord som ”Rösta nej till Stalinism” och ” Rösta nej till politiker som inte respekterar demokrati” då blir jag lite mörkrädd…

Maria Kristoffersson

Vojmån Ja